Hướng dẫn quản trị website

A. Đăng nhập

THAY SLIDE CHẠY TRANG CHỦ:  Vào sửa trang – uxbuider – nhấp vào ảnh – change media – thay ảnh – nhấn apply, update ( lưu lại )

THAY LOGO: Vào tùy biến – header – logo  – thay logo – nhấn lưu

TẠO DANH MỤC  : Vào sản phẩm  – danh mục – thêm danh mục

UP SẢN PHẨM: Vào sản phẩm thêm mới

THAY THÔNG TIN CHÂN TRANG: Di chuột chân trang – nhấn edit uxbuider – text – opentext – sửa nội dung

Mục bài viết : Vào bài viết –  thêm mới

Hướng dẫn tạo chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *